JSME SPORTOVNÍ KLUB MK KLADNO

Vítáme Vás na stránkách Sportovního klubu MK Kladno. Tento klub byl založen v srpnu 2010 a věnuje se zejména rozvoji mladých sportovců v oblasti aerobiku. Za svou krátkou existenci jsme stihli nasbírat již řadu úspěchů. Kvalitní zázemí a odborné vedení našich trenérů značně pomáhá k dosažení našich úspěchů.

Nejsme ovšem jenom sportovní klub zabývající se vrcholovým  sportem.  Zároveň se snažíme probudit v dětech pozitivní vztah ke sportu a k pohybu. Jak při závodech, tak při trénincích je vyžadováno maximální úsilí a co nejlepší výkon. V našem klubu panuje příjemná atmosféra, která často vyústí i v přátelské vztahy závodníků. Závodníci z našeho klubu se pravidelně zúčastňují vrcholných republikových a mezinárodních závodů a jsou na nich úspěšní. Součástí tréninkového plánu jsou i sportovní soustředění a různá exhibiční vystoupení. 

Trénujeme na 5. základní škole v Kladně, Moskevská 2929. Tréninkové jednotky probíhají v tělocvičně a v zrcadlovém baletním sále. Máme zde výborné podmínky. K dispozici je i venkovní hřiště na atletiku. 

Pořádáme nejrůznější vystoupení, akce pro děti i soustředění, na kterých se věnujeme jak sportu, tak především hrám v přírodě, turistice i dalším tvůrčím činnostem.

Základy pohybové výchovy, gymnastiky, atletiky, baletu a aerobiku se učí děti v našich hodinách již od 2 let. Postupnou cestou přecházejí od nejnižších výkonnostních tříd, až po ty nejvyšší. Věnujeme se pódiovým skladbám, fitness týmům ( aerobik i step) a nejsložitější formě, což je sportovní aerobik. S rostoucím věkem dětí a rozvojem jejich pohybových schopností se začlení do vyhovujících družstev. Své místo u nás najdou i děti, které se závodů zúčastňovat nechtějí, ale chodí si 1x až 2x týdně zacvičit pouze pro radost a to, co se naučily ukazují různými vystoupeními na akcích MK klubu.  

Nově jsme otevřeli, v dnešní době tolik oblíbené, hodiny hip hopu: street, dance a funky .

Od září 2014 působíme i ve Sportovní hale v Kyšicích. Nabízíme zde základní všeobecnou průpravu pro děti od 3 do 6 let (PIDI DĚTI)  a hodiny komerčního aerobiku pro děti od 7 do 13 let (DĚTSKÝ KOMERČNÍ AEROBIK).